Roční členské příspěvky 2020

Vážení členové Golf Clubu Hořehledy, letošní první sdělení obsahuje informace o výši a splatnosti ročních členských příspěvků platných pro rok 2020. Vše lze v podstatě shrnout hned v úvodu prohlášením, že oproti loňsku se pro vás opět nic nemění a výši členských příspěvků tak držíme již 7 let! Upozorňujeme, že z důvodů vycházejících ze Směrnic a Stanov České golfové federace je termín splatnosti členského příspěvku stanoven na den 25. ledna 2020.

Fotografie k novince: Roční členské příspěvky 2020 (1)

Platnost členských kartiček vydaných v roce 2019 skončila dnem 31.12.2019. Nové kartičky na rok 2020 se budou tisknout po 1. únoru 2020 a budou se tisknout pouze pro ty členy, kteří budou mít do 25. ledna 2020 uhrazen členský příspěvek a ten bude připsán na účet Golf Clubu Hořehledy. Ostatní budou na serveru ČGF zablokováni, přičemž k deblokaci může dojít až po zaplacení.

Pokyny k provedení platby:

  • Číslo účtu: 101 101 011/ 0100
  • VS: Vaše členské číslo ve tvaru 89xxxx (je uvedeno na členské kartičce)
  • Zpráva pro příjemce: Jméno a Příjmení

Výše ročních členských příspěvků stanovených Výborem klubu pro rok 2020: (rozhodující je věk dosažený v roce 2020)

  • Děti do 10 let včetně - 500 Kč
  • Mládež 11 - 18 let včetně - 2 000 Kč
  • Studující 19 – 25 let * včetně - 2 500 Kč
  • Senioři nad 65 let včetně - 3 000 Kč
  • Ostatní členové - 5 900 Kč

* - Bez doložení aktuálního potvrzení o studiu do 25.1.2020 nebude platba uznána a dojde k blokaci na serveru ČGF. Potvrzení postačí naskenovat a zaslat emailem na hkopcakova@golf-horehledy.cz

Směrnice ČGF č. 1/2015 a Stanovy ČGF v platném znění ukládají klubům povinnost platit členské příspěvky ZA KAŽDÉHO ČLENA BEZ OHLEDU NA JEHO STATUT (např. blokace z důvodu neuhrazení ročního členského poplatku). Jinými slovy – blokovaný člen není připuštěn ke hře (nemůže hrát turnaje a upravovat HCP), ale klub je povinen za takového člena platit členský příspěvek ČGF. Neplacení takového příspěvku je důvodem k vyloučení klubu z ČGF, resp. k zániku jeho členství v ČGF. Zánikem členství Klubu v ČGF nebo jeho vyloučením by zanikly i veškeré registrace všech členů Klubu. A proto jsme povinni důsledně vyžadovat uhrazení ročních členských příspěvků.

Protože zablokování neplatících členů je administrativní úkon, stejně tak jako odblokování po zaplacení ročního členského příspěvku, rozhodl Výbor klubu na své schůzi dne 29.12.2015, že odblokování člena, který byl z důvodu nezaplacení ročního členského příspěvku v termínu splatnosti zablokován, bude zpoplatněno částkou 100,- Kč.

Výbor klubu současně důrazně upozorňuje ty členy, kteří nemají ještě uhrazeny příspěvky za minulá období, aby tak ve vlastním zájmu neprodleně učinili, neboť Výbor klubu je povinen pohledávky vymáhat právní cestou, čímž se dlužná částka výrazně navýší.

Povinnost placení ročních členských příspěvků pro rok 2020 se samozřejmě netýká těch členů, kteří uhradili své příspěvky formou daru klubu do konce roku 2019, případně kteří doporučili v roce 2019 nového dospělého člena klubu, a tím jsou od placení příspěvku na rok 2020 osvobozeni (tito členové byli o osvobození od placení informování). Členské průkazky GC Hořehledy platné pro rok 2020 budou k vyzvednutí na recepci klubu spolu se zahájením nové golfové sezóny.

Vzhledem k přehodu na nový systém vedení HCP lze očekávat, že u prakticky každého z vás dojde k menší či větší úpravě tohoto údaje. Pokud vás zajímají podrobnosti k této úpravě, neváhejte se na nás obrátit.