Golfové tréninky vs aktuální stav

Vnímám překotný vývoj povolení a nařízení a snažím se co nejpružněji reagovat. Řada z vás se na mne obrací, jak je to s trénováním a to jak dospělých, tak dětí. Takže:

Fotografie k novince: Golfové tréninky vs aktuální stav (1)

Jedna rovina je to, co je aktuálně zákonně povoleno (což se skutečně mění takřka každý den). Momentálně je dle našeho výkladu trénink povolen za předpokladu, že je dodržena vzdálenost mezi jednotlivými trénovanými alespoň 2 m, případně jsou trenér a trénovaný vybaveni rouškou.

Druhá rovina je respektování obecné logiky vydaných nařízení - lidé by se neměli shlukovat a už vůbec ne dotýkat, půjčovat si hole, sahat na míče atd.

Poslední rovina je ryze osobní - trenéři p. Čelikovský a p. Holec patří do nejrizikovější skupiny s ohledem na vydaná opatření, Jirka Šimonek sdílí domácnost s dlouhodobě těžce nemocným členem rodiny. Zbývám tak pouze já sám.

Nedokáži si funkčně představit trénink jednotlivce, kde budu nucen stát od něj 2m daleko a vysvětlovat mu držení hole nebo rovinu švihu. A kolik odpalů by asi člověk zvládl v momentě, kdy má obličej zakrytý rouškou?! O kolektivech ani nemluvím.

Proto prosím - buďme trpěliví, vydržme ještě těch pár týdnů a překonejme tu pomyslnou hranici, kdy už to bude jen lepší. Hned poté s tréninky začneme!

Martin Kopčák