Doplňková pravidla k turnajům

Platnost těchto místních pravidel byla ukončena k pátku 19. června 2020. Tato místní pravidla doplňují a v odpovídajících případech nahrazují Pravidla golfu a Místní pravidla vytisknutá na scorekartách a to po dobu platných opatření.

Fotografie k novince: Doplňková pravidla k turnajům (1)
  1. Hráči mohou hrát v max 4 členných flightech. V případě, že udrží rozestup min 2 metry, nemusí používat roušku.
  2. Hráči si na začátku hry nemusí vyměnit scorekarty. Svoje jamkové výsledky si do scorekarty může zapisovat sám hráč. Má se za to, že podmínky Pravidla 3.3b(2) ohledně potvrzeného scorekarty jsou splněny, když scorekartu podepíše sám hráč a jeho zapisovatel s výsledkem vyjádří verbální souhlas (nemusí tedy kartu podepsat), ideálně před dalším svědkem, přímo na golfové recepci. Položením na barový pult se scorekarta považuje za odevzdanou.
  3. Praporková tyč musí za všech okolností zůstat v jamce. Hráč se může praporkové tyče dotknout pouze v případě, že praporkovou tyč, která se z jakéhokoli důvodu ocitla mimo jamku, vrací do jamky, nebo když praporkovou tyč v jamce narovnává do centrální svislé polohy, případně při vyndávání míče z jamky. Poznámka: Pokud se hráč již musí dotknout praporkové tyče, měl by tak pokud možno činit rukou v rukavici. Hráč manipulující s vlajkou bez zjevného důvodu může být vyloučen ze hry.
  4. První věta Pravidla 13.2c (Míč se opírá o praporkovou tyč v jamce) se rozšiřuje následovně: “Jestliže se hráčův míč zastaví o praporkovou tyč, která je v jamce, nebo o jinou umělou vložku uvnitř jamky pod povrchem jamkoviště, pak:“
  5. Všechny kolíky na hřišti vyjma autových jsou nepohyblivé závady. Úleva je možná podle Pravidla 16.1 kromě případu, kdy je míč v trestné oblasti. Hráč, který bude manipulovat s kolíky, může být kromě trestu podle pravidla 8.1 za nedovolené zlepšení podmínek ovlivňujících hru také bez náhrady vyloučen ze hry.
  6. Bunkery – hrábě obsluhujte výhradně rukou v rukavici.

Děkujeme všem hráčům za respektování a dodržování.