Roční členské příspěvky 2012

Vážení členové Golf Clubu Hořehledy, hlavním bodem letošního prvního článku je sdělení o výši a splatnosti ročních členských příspěvků platných pro rok 2012. Zvláště upozorňujeme, že z důvodu změn zavedených ČGF je termín splatnosti členského příspěvku stanoven na den 27.ledna 2012.

Fotografie k novince: Roční členské příspěvky 2012 (1)

Společně s tím upozorňujeme všechny členy, že platnost členských kartiček vydaných v roce 2011 skončila dnem 31.12.2011. Nové kartičky na rok 2012 se budou tisknout po 1.únoru 2012, a budou se tisknout pouze pro ty členy, kteří budou mít do 28.ledna 2012 uhrazen členský příspěvek. Ostatní budou na serveru ČGF zablokováni, a deblokace proběhne až po zaplacení. Doporučujeme proto uhradit členský příspěvek nejpozději 27.ledna, aby se transakce objevila do 28.ledna na klubovém účtu.

Platbu provedete převodem takto:

  • Číslo účtu: 101 101 011/ 0100
  • VS: Vaše členské číslo ve tvaru 89xxxx
  • Zpráva pro příjemce: Jméno a Příjmení

Podle běžných zvyklostí v ČGF jsou členové, kteří nemají včas zaplaceny členské příspěvky, zablokováni na centrálním počítačovém serveru České golfové federace. Takto „zablokovaný“ hráč není připuštěn ke hře a nemůže se nikde v ČR zúčastňovat žádných turnajů ani hry na úpravu hendikepu.

 

Od roku 2011 došlo ke změnám termínu plateb příspěvků klubů do České golfové federace, a Sportovně technická komise ČGF uložila klubům, aby důsledně ty členy, kteří nemají v termínu příspěvky uhrazeny, hned po tomto termínu zablokovaly.

 

Protože zablokování neplatících členů je administrativní úkon, stejně tak jako odblokování po zaplacení ročního členského příspěvku, rozhodl Výbor klubu na své schůzi dne 30.12.2011, že odblokování člena, který byl z důvodu nezaplacení ročního členského příspěvku v termínu splatnosti zablokován, bude zpoplatněno částkou 100,- Kč.

Výbor klubu současně důrazně upozorňuje ty členy, kteří nemají ještě uhrazeny příspěvky za minulé období, aby tak ve vlastním zájmu neprodleně učinili, neboť Výbor klubu je povinen pohledávky vymáhat právní cestou, čímž se dlužná částka výrazně navýší.

Povinnost placení ročních členských příspěvků pro rok 2012 se samozřejmě netýká těch členů, kteří uhradili své příspěvky formou daru klubu do konce roku 2011, případně kteří doporučili v roce 2011 nového dospělého člena klubu, a tím jsou od placení příspěvku na rok 2012 osvobozeni.

Členské průkazky GC Hořehledy platné pro rok 2012 budou k vyzvednutí po konferenci České golfové federace, která se bude konat v březnu. V prosinci proběhla každoroční povinná kontrola hendikepů na serveru ČGF, takže u některých z Vás mohlo dojít k mírné korekci Vašich HCP. Ale to se týká jen menšího počtu hráčů s EGA hendikepem (36 a nižším).

Výše ročních členských příspěvků stanovených výborem klubu pro rok 2012:

  • Mládež do 10 let - 500 Kč
  • Mládež 11 - 15 let - 1 000 Kč
  • Mládež 16 – 18 let - 2 000 Kč
  • Studující 18 – 25 let - 2 500 Kč
  • Senioři nad 65 let - 3 000 Kč
  • Ostatní členové - 5 700 Kč