Pravidla

Místní pravidla

Žádáme Vás, abyste si důkladně přečetli a dodržovali jak Místní pravidla, tak Provozní řád PilsnerGolf Resortu Hořehledy. A předešli tak možným nedorozuměním, které zbytečně pokazí krásný den na golfu.

Trest za porušení místních pravidel

Hra na rány – dvě trestné rány
Hra na jamky – ztráta jamky
Platí od 19. března 2019

I. Míč leží na nízko sekané ploše v poli

Jestliže míč leží v poli v části sečené na výšku FW nebo na nezatravněné ploše, může jej hráč beztrestně zvednout a očistit a může jednorázově využít beztrestnou úlevu tak, že umístí původní nebo jiný míč v této oblasti úlevy. Referenční bod: Původní poloha míče. Velikost oblasti úlevy měřená od referenčního bodu: šířka originálně složené scorekarty avšak s těmito omezeními: Nesmí být blíže jamce než referenční bod, a musí být v poli.
Při úlevě podle tohoto místního pravidla musí hráč zvolit místo, na které bude míč umisťovat, a použít postup pro vrácení míče podle Pravidla 14.2b(2) a 14.2.

II. Hranice hřiště

Hranice hřiště tvoří kolíky bílé barvy, bílé čáry nebo oplocení na jamkách č. 1, 2, 3, 6, 7, 8 a 9. Hranice hřiště je určena spojnicí vnitřních (ze strany hřiště) bodů výše zmíněného v úrovni země.

III. Vnitřní hranice hřiště

Vnitřní hranice hřiště na jamkách č. 6 vpravo, č. 7 vlevo od bunkeru a č. 9 vpravo platí jen při hraní těchto jamek. U jamek č. 3 vpravo a č. 4 vpravo se jedná o vnitřní hranice hřiště vymezující driving range a tyto platí u hraní jakékoli jamky, navíc se zákazem vstupu z důvodu bezpečnosti.

IV. Trestné oblasti

Trestné oblasti jsou označeny červenými a žlutými kolíky na jamkách č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9. Na jamkách č. 3, 4 (u odpaliště), 6 (u greenu) a 8 mají označen pouze bližší okraj a rozprostírají se do nekonečna.

V. Půda v opravě

Půda v opravě je označena modrými kolíky nebo modrými čarami. Drny zakrývající nově položenou drenáž jsou považovány za půdu v opravě.

VI. Nepohyblivé závady

Kolíky označující vnitřní hranice hřiště (při hře jiných jamek, něž pro které platí)
Všechny silnice a cesty na hřišti jsou nepohyblivé závady, ať už mají umělý povrch nebo ne, a hráč může využít beztrestnou úlevu podle Pravidla 16.1.
Síť u greenu jamky č. 5 - pokud síť a její konstrukce překáží poloze míče, prostoru pro švih nebo v postoji nebo směru hry (úlevu pro překážení ve směru hry lze využít pouze při hraní 5. jamky), může hráč využít pro beztrestnou úlevu vymezenou dropzónu (modré kolíky a čáry). Tato dropovací zóna je oblastí úlevy podle Pravidla 14.3.
Všechny objekty zavlažovacího systému (sprinklery, hadice, povrchové drenáže, trubky, aj.).
Pevně instalované lavičky a odpadkové koše, myčky na míče, sud na jamce č.1

VII. Pohyblivé závady

Všechny kolíky červené, žluté a modré označující trestné oblasti a půdu v opravě.
Mobilní lavičky, odpadkové koše, vzdálenostní kolíky,...

VII. Půda v opravě navazující na nepohyblivou závadu

Pokud půda v opravě navazuje na nepohyblivou závadu, pak je její území považováno za součást nepohyblivé závady.
Najdete nás na sociálních sítích:
Volba jazyka:
crossmenumenu-circlecross-circle