Roční členské příspěvky 2024

Vážení členové Golf Clubu Hořehledy, 

letošní první sdělení obsahuje informace o výši a splatnosti ročních členských příspěvků pro rok 2024. Protože chceme, aby byly Hořehledy místem, kam se s radostí vracíte za smysluplně využitým časem, tak navzdory všem protivenstvím ponecháváme výši ročních členských příspěvků na rok 2024 na stejné úrovni jako v minulých letech. Upozorňujeme, že z důvodů vycházejících ze Směrnic a Stanov České golfové federace a Golf Clubu Hořehledy je termín splatnosti členského příspěvku stanoven na den 25. ledna 2024.

Plastové členské karty se již nevyrábějí, každopádně ty z roku 2021 zůstávají nadále v platnosti. Na našem drivingu můžete pak využívat jakkoli starou kartu, na čtečce magnetických karet fungují všechny. Členská karta existuje především v elektronické variantě v aplikaci ČGF, zde je videonávod k jejímu získání. Vřele doporučuji její používání, protože předpokládáme, že již letos bude v rámci této aplikace spuštěna možnost vyplňovat turnajové scorekarty elektronicky.

Výbor klubu v souladu s ustanovením článku VII. odst. 2. písm. a) Stanov rozhodl takto:

Výše ročních členských příspěvků pro rok 2024: (rozhodující je věk dosažený v roce 2024)

 • Děti do 10 let včetně – 1 000 Kč
 • Mládež 11–18 let včetně - 2 500 Kč
 • Studující 19–25 let * včetně – 3 000 Kč
 • Senioři nad 65 let včetně – 3 900 Kč
 • Ostatní členové – 6 900 Kč

* Bez doložení aktuálního potvrzení o studiu do 25.1.2024 nebude platba uznána a dojde k blokaci na serveru ČGF. Potvrzení postačí naskenovat a zaslat emailem na: mkopcak@golf-horehledy.cz

Pokyny k provedení platby: 

 • Číslo účtu: 101 101 011/ 0100
 • VS: Vaše členské číslo ve tvaru 0890xxxx (je uvedeno na členské kartičce)
  • UPOZORNĚNÍ – oproti minulosti je drobně změněn variabilní symbol, kdy na základě nové metodiky ČGF je za dosavadní číslo klubu přidána nula – „0890
 • Zpráva pro příjemce: Příjmení a Jméno
 • Poplatek za upomínání a neplacení plateb
  • 100,-Kč

Směrnice ČGF č. 1/2015 a Stanovy ČGF v platném znění ukládají klubům povinnost platit členské příspěvky ZA KAŽDÉHO ČLENA BEZ OHLEDU NA JEHO STATUT(např. blokace z důvodu neuhrazení ročního členského poplatku). Jinými slovy – blokovaný člen není připuštěn ke hře (nemůže hrát turnaje a upravovat HCP), ale klub je i přes to povinen za takového člena platit poplatky ČGF. 

Neplacení poplatků ze strany Klubu vůči ČGF je důvodem k vyloučení Klubu z ČGF, resp. k zániku jeho členství v ČGF (a to i přes to, že důvodem nezaplacení ze strany Klubu by byl prokazatelně fakt, že člen Klubu nezaplatil Klubu). Zánikem členství Klubu v ČGF nebo jeho vyloučením by zanikly i veškeré registrace všech členů Klubu. Věříme tedy, že chápete závažnost této problematiky stejně jako to, že jsme povinni důsledně vyžadovat uhrazení veškerých ročních členských příspěvků.

Protože upomínání neplatícího člena, zablokování neplatícího člena a odblokování po opožděném zaplacení ročního členského příspěvku je administrativní úkon spojený s náklady, které jdou k tíži všech členů, rozhodl Výbor v souladu se Stanovami Klubu na své schůzi dne 29. 12. 2015, že poplatek za takovýto administrativní úkon činí, jak shora uvedeno, 100,- Kč.

Výbor klubu současně důrazně upozorňuje ty členy, kteří nemají ještě uhrazeny příspěvky za minulá období, aby tak ve vlastním zájmu neprodleně učinili, neboť Výbor klubu je povinen pohledávky vymáhat, což při vymáhání právní cestou způsobí, že se dlužná částka zbytečně navýší.

Povinnost placení ročních členských příspěvků pro rok 2024 se samozřejmě netýká těch členů, kteří uhradili své příspěvky formou daru klubu do konce roku 2023, případně kteří doporučili v roce 2023 nového dospělého člena klubu, a tím jsou od placení příspěvku na rok 2024 osvobozeni (tito členové byli o osvobození či snížení poplatku informováni).

V Hořehledech dne 31. 12. 2023

Mgr. Karel Čelikovský, LL.M.

prezident GC Hořehledy

Najdete nás na sociálních sítích:
Volba jazyka:
crossmenumenu-circlecross-circle